Beginn des Inhalts..

Information på Svenska

Den här hemsidan handlar om modell järnvagnar. Vi presenterar teorier och koncept samt hur man i praktiken bygger en smalspårig modelljärnväg i skala 1:22,5 (IIm).

Dessutom finns information om förebilderna till Deutsche Reichsbahn framför allt från tiden 1920 till 1945, ("Epok II") och också om vägar och flygtrafik.

Vi ger också många allmänna tips om modellbygge.

Tyvärr finns hemsidan bara tillgänglig på tyska. Om du inte förstår tyska men tror att du kan hitta intressant information här, be en vän hjälpa dig att översätta!

Om du har en specifik fråga kan du vända dig till oss genom att maila på tyska, engelska, italienska, franska eller spanska.

Om du söker information om något speciellt kan du prova att söka på den tyska översättningen.

Lycka till med besöket!

Thomas Hey'l


Här är översättningen av vår huvudmeny:

 
 
Ende der Seite.